Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Jana Brzechwy w Czechowicach-Dziedzicach

Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+
menu

Biblioteka


p. Lucyna Żmudka   p. Urszula Skęczek
poniedziałek-10:50-14:50
wtorek11:50-13:5008:30-11:30
środa09:50-11:50
-
czwartek-10:50-14:50
piątek09:50-10:50
13:50-14:50


Biblioteka szkolna - aktualności:
Zapraszamy całą społeczność szkolną do korzystania z zasobów naszego padletu: 

Co słychać w naszej bibliotece? - kliknij i sprawdź


REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ


I. Ogólne warunki korzystania z biblioteki szkolnej.

 1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą wszystkim uczniom i pracownikom szkoły.
 2. Biblioteka i czytelnia są czynne od poniedziałku do piątku  wg harmonogramu.
 3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice uczniów.
 5. W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania napojów i posiłków.
 6. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek. Zabrania się wnoszenia pomiędzy regały plecaków, tornistrów, toreb podręcznych itp.
 7. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
  a) wypożyczając do domu
  b) czytając lub przeglądając na miejscu
  c) wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych


II.Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych.

 1. Jednorazowo można wypożyczyć - w klasach 1-3 dwie książki na okres dwóch tygodni, a w klasach 4-8 trzy  książki na okres jednego miesiąca. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń (np. dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach) oraz prolongować termin zwrotu.
 2. Materiały audiowizualne mogą być wypożyczane jedynie nauczycielom do wykorzystania w celach edukacyjnych na terenie szkoły.
 3. Korzystanie z księgozbioru podręcznego jest możliwe za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 4. Przekroczenie regulaminowego czasu wypożyczenia książki powoduje zawieszenie w prawach czytelnika do czasu zwrotu zaległości.
 5. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki lub innego dokumentu czytelnik zobowiązany jest do zakupienia identycznej pozycji na rynku wydawniczym lub innej wskazanej przez bibliotekarza (po wcześniejszym uzgodnieniu). Do momentu uregulowania zaległości czytelnik jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
 6. W uzasadnionym przypadku nauczyciel bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
 7. Książki wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim.
 8. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek, czasopism i innych wydawnictw.
 9. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonych książek. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 10. Na 10 dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki i inne materiały biblioteczne.
 11. W przypadku zmiany klasy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie bibliotekarza i zwrotu wypożyczonych materiałów.
 12. Czytelnik (uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły) opuszczający placówkę zobowiązany jest do rozliczenia się w bibliotece z wypożyczonych materiałów (zaświadczenie o czystym koncie w bibliotece przed pobraniem dokumentów z sekretariatu).
 13. W ramach akcji „Zaczytane wakacje”, czytelnik, który rozliczył się z książek wypożyczonych w roku szkolnym ma możliwość wypożyczyć na okres wakacji trzy książki (nie dotyczy absolwentów), z których winien się rozliczyć z początkiem nowego roku szkolnego.